Kontakt

Centrum Życia i Rodziny
ul. Piękna 28/34, lok. uż. 4
00-547 Warszawa
tel: +48 22 629 11 76
tel: 730 757 282
e-mail: [email protected]
NIP 701-037-04-81
REGON  146460330
KRS  0000444175
Nr konta Bank Pekao S.A:
32 1240 4432 1111 0011 0433 7056
pobierz przelew pocztowy
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Krystian Owczarek
e-mail: [email protected]