O nas

Przedstawiciele Obrońców Cywilizacji Życia na Kongresie Życia i Rodziny

Przedstawiciele Obrońców Cywilizacji Życia na Kongresie Życia i Rodziny

Wspólnota Obrońców Cywilizacji Życia powstała w 2015 roku przy Centrum Życia i Rodziny. Jest to grupa osób, która poprzez comiesięczne, regularne wsparcie pomaga organizować kampanie, broniące praw rodziny i chroniące życie człowieka od momentu poczęcia.

Obrońcy Cywilizacji Życia to osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych stron Polski. Łączy je jednak jedno: nie stoją z boku, kiedy coraz więcej rodzin doświadcza dramatu rozpadu; kiedy in vitro, aborcja i eutanazja stają się cywilizacyjnymi normami; kiedy przeciwnicy rodziny uchwalają kolejne godzące w nią prawa…

Walczymy o Polskę, w której rodzina cieszy się prestiżem, a życie człowieka otaczane jest należytą troską od pierwszych chwil istnienia.

Jako Obrońca Cywilizacji Życia

<b>Wspólnota</b>

Wspólnota

       Będziesz częścią skutecznej i zorganizowanej wspólnoty osób o wyrazistych przekonaniach. Będziesz regularnie otrzymywał wszystkie materiały związane z działalnością Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
<b>Wspieranie</b>

Wspieranie

     Będziesz wzmacniał i rozwijał takie inicjatywy jak: Marsze dla Życia Rodziny,
Kongres Życia i Rodziny, Szkoła Przyjazna Rodzinie..
<b>Działanie</b>

Działanie

Umożliwisz podejmowanie skutecznych akcji protestacyjnych i efektywnie przeciwstawisz się działaniom przeciwników rodziny.
<b>Inspiracja</b>

Inspiracja

Zachęcisz i zainspirujesz kolejne osoby do włączania się do działalności na rzecz życia i rodziny, budując w całej Polsce wielką prorodzinną armię.
<b>Zmiany prawne</b>

Zmiany prawne

Twoje zaangażowanie zaowocuje zmianami w prawie, które poprawią sytuację polskich rodzin.
<b>Modlitwa</b>

Modlitwa

 Co miesiąc będzie odprawiana Msza Święta w Twojej intencji.

Dzięki wsparciu Obrońców Cywilizacji Życia

Obrońcy Cywilizacji Życia

W ponad 140 polskich miastach organizujemy

Marsze dla Życia i Rodziny

Organizujemy kampanie społeczne, broniące praw rodziców i wolności sumienia

Obrońcy Cywilizacji Życia
Obrońcy Cywilizacji Życia

Już ponad 1000 szkół dołączyło do programu

„Szkoła Przyjazna Rodzinie”

Wydajemy i rozpowszechniamy publikacje, promujące wartości rodzinne i szacunek dla życia ludzkiego

Obrońcy Cywilizacji Życia

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi”

Jan Paweł II

Galeria

„Istotą Polski, polskości jest tradycyjna rodzina chrześcijańska. Innej drogi nie ma i za taką się opowiadam poprzez właściwe kształtowanie własnej rodziny (mam 4 dzieci) i czynne wspieranie inicjatyw publicznych, które bronią rodziny, jej członków, takich jak Centrum Życia i Rodziny”

Sylwester
„Chcemy popierać organizacje, które walczą z zagrożeniami cywilizacyjnymi. Robimy to ze względów ideowych. Mamy dzieci, sześcioro wnuków i zależy nam, aby je edukować i przekazywać dalej wartości”

Apolonia i Bogdan
„Cywilizacja śmierci, o której Jan Paweł II mówił i pisał, zbiera teraz okropne żniwo. Ochrona życia jest ważna, gdyż to jest dar Boży. Człowiek nie ma nic cenniejszego nad życie. Tak samo my jako Obrońcy Cywilizacji Życia jesteśmy potrzebni bardziej niż kiedykolwiek, ponieważ życie jest zagrożone bardziej niż kiedykolwiek”

ks. Grzegorz

Patronka

Obrońcy Cywilizacji Życia

Joanna Beretta urodziła się 4 października 1922 roku w Magenta, w Lombardii. Była 10 dzieckiem gorliwych chrześcijańskich rodziców. Ojciec był kasjerem, matka zajmowała się domem. Pomagając dzieciom w odrabianiu lekcji, sama nauczyła się greki i łaciny. Po uzyskaniu dyplomu z medycyny i chirurgii na Uniwersytecie w Pavia w 1949, otworzyła klinikę medyczną w Mesero (koło Magenty). Zrobiła specjalizację z pediatrii na Uniwersytecie w Mediolanie w 1952 r., gdzie później kontynuowała swoją praktykę lekarską. Równolegle z karierą zawodową działała w Akcji Katolickiej. Posiadała czwórkę dzieci. We wrześniu 1961, będąc w czwartej ciąży, w jej organizmie rozwinął się włókniak. Mimo wskazań medycznych do przerwania ciąży zdecydowała się donosić ją do końca. 21 kwietnia 1962 urodziła się jej córka Gianna Emanuela. Pomimo starań lekarzy rankiem 28 kwietnia Molla zmarła w wieku 39 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zapalenie otrzewnej. Spoczywa na cmentarzu w Mesero. Mąż po jej śmierci powiedział:

„(…) Aby zrozumieć jej decyzję, trzeba pamiętać o jej głębokim przeświadczeniu – jako matki i jako lekarza – że dziecko, które w sobie nosiła było istotą, która miała takie same prawa, jak pozostałe dzieci, chociaż od jego poczęcia upłynęły zaledwie dwa miesiące”.

Joanna Beretta-Molla została beatyfikowana przez Jana Pawła II w 1994 roku a następnie kanonizowana w 2004 roku.

Św. Joanna Beretta Molla jest patronką wspólnoty Obrońców Cywilizacji Życia

Litanię do Świętej Joanny Beretty Molli można znaleźć tutaj.

Bądź obrońcą tych, którzy sami nie mogą się bronić.

Dołącz do Obrońców Cywilizacji Życia wypełniając poniższy formularz:

Deklaruję kwotę miesięcznego datku: