Litania do św. Joanny Beretty Molli

Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się. 
Chryste, zmiłuj się, Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.
Chryste, usłysz nas. Chryste, łaskawie wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami,
Święty Józefie,
Święty Michale Archaniele,
Święta Joanno, wypełniona miłością do Boga,
Święta Joanno, wypełniona miłością do dzieci,
Święta Joanno, wypełniona miłością do Matki Bożej i Jej Różańca,
Święta Joanno, wypełniona miłością do Przenajświętszego Sakramentu,
Święta Joanno, któraś we wszystkim poszukiwała Woli Bożej,
Święta Joanno, hojna dla potrzebujących,
Święta Joanno, oddana modlitwie,
Święta Joanno, pragnąca oddać swe życie ze względu na Ewangelię,
Święta Joanno, cierpliwa w cierpieniu,
Święta Joanno, zjednoczona z Jezusem na Krzyżu,
Święta Joanno, powołana do małżeństwa,
Święta Joanno, któraś przyjmowała dzieci jako błogosławieństwo,
Święta Joanno, lekarko chorych,
Święta Joanno, wierna córko Kościoła,
Święta Joanno, świadku świętości życia ludzkiego.
Od zaniedbywania modlitwy, wybaw nas Panie za przyczyną św. Joanny,
Od niedostrzegania Boga w chorych i biednych,
Od znieczulenia na cierpienia innych,
Od egoizmu,
Od braku zaufania Opatrzności Bożej,
Od niedostrzegania godności osoby ludzkiej,
Od negowania faktu, iż życie ludzkie trwa od poczęcia.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami św. Joanno.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana, Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże życia, dziękujemy Ci za heroiczne świadectwo św. Joanny Beretty Molli. Ty nauczyłeś nas, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za innych. Święta Joanna uczyniła to, nie tylko wtedy, gdy wydała na świat ostatnie dziecko, ale także w codziennym życiu, umierając dla siebie, by móc żyć całkowicie dla Ciebie. Wspomóż nas, prosimy, aby za wstawiennictwem św. Joanny, nasze społeczeństwo odzyskało zrozumienie świętości życia ludzkiego w całym jego przebiegu. Tak jak św. Joannę, napełnij nas duchem męstwa, byśmy znosili cierpienia i prześladowania, nie zapierając się Ciebie i godności życia ludzkiego. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.